pup-epraca

Aplikacja mobilna ePraca – nowoczesne narzędzie dla osób poszukujących pracy.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 14.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o kampanii EURES nt. praw pracowników sezonowych w UE.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021 od 24.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 06.09.2021 r. do 09.09.2021 r.