infografika

Informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGATE/SAREX-21, w których udział wezmą Siły Zbrojne RP oraz administracja rządowa i samorządowa.

Na terenie naszej gminy mogą zostać włączone syreny alarmowe w ramach systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. W związku z powyższym na terenie gminy Wąsosz może nastąpić uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie sygnału „OGŁOSZENIE ALARMU" sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut informujący o zagrożeniu oraz „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut odwołujący zagrożenie. Wyemitowanie dźwięków uzależnione jest od informacji przekazanych przez organizatorów ćwiczenia.