Gmina Wąsosz informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka będą przyjmowane

 

w dniu 17.09.2018 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 14 w godzinach 8.00-15.00.

 

Formularze wniosków:

 

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Klub dziecięcy dla Wąsosza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf
2. OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Klub dziecięcy dla Wąsosza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf
3. OŚWIADCZENIE rodzica samotnie wychowującego potomstwo biorącego udział w projekcie Klub dziecięcy dla Wąsosza realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf
4. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KLUB DZIECIĘCY DLA WĄSOSZA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf
5. OŚWIADCZENIEO DOCHODZIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KLUB DZIECIĘCY DLA WĄSOSZA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf
6. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „KLUB DZIECIĘCY DLA WĄSOSZA” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Pobierz plik w formacie .pdf