Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Informujemy że nasz wniosek pt. „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony do realizacji.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów trzech szkół w gminie Wąsosz.
W projekcie wezmą udział następujące szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obejmuje on szeroki zakres zajęć: matematyka, ekologia, język angielski, sport, gimnastyka korekcyjna, logopedia, muzykoterapia, wycieczki dla uczniów, czy też zakup pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia informatycznego.

Całkowita wartość projektu: 800 711,46 zł
Kwota dofinansowania: 753 186,46 zł

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

was FE PR DS UE EFS 10.2018