logo projektu

7 kwietnia 2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego w kwocie 60.000,00 zł 

na zadanie nr 51/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" pt.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Środki z uzyskanego grantu w całości zostały przeznaczone ma zakup 30 laptopów. W przyszłym tygodniu sprzęt ma dotrzeć do szkół, a stamtąd - w pierwszej kolejności - do znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej rodzin. Po zakończonym stanie epidemii przenośne komputery wrócą do szkół z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

 

was zs ban 150420