projekt unijny

Informujemy, że gmina Wąsosz pozyskała kolejne środki w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” na doposażenie w sprzęt komputerowy szkół i wsparcie uczniów w procesie zdalnego nauczania.

Wniosek „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 74.999,74 zł  bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 37 laptopów dla placówek oświatowych. Następnie Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz - podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na  realizację projektu grantowego. 

Przypominamy, że w kwietniu dzięki grantowi „Zdalna Szkoła" zakupiono już 30 laptopów, które zostały przekazane naszym uczniom i nauczycielom z trzech szkół podstawowych.

 

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" pt.: „Zdalna Szkoła Plus- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

 

was zs ban 150420