schemat segregowania

Masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad?

plakat ze szczegółami akcji

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

infografika - styropian

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką: Sposób postępowania z odpadami ze styropianu.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2022 r.”

ikonka informacji dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., 1297) ) informujemy, że rozpoczyna się kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.