Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2023 r.”

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania – 68 160,96 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 27 101,90 zł.

Dofinansowaniem zostało objętych 21 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 55,310 Mg odpadów zawierających azbest.