logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 16.10.2023 r. do 20.10.2023 r.

logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 16.10.2023 r. do 20.10.2023 r.

logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 25.09.2023 r. do 29.09.2023 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na 2023 rok.

plakat działania PUP

POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027 REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS PN.: AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2023-2024.

logotyp PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 07.08.2023 r. do 16.08.2023 r.