plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2022 rok od 09.05.2022 r. do 12.05.2022 r.

informacja o wolnym stanowisku

Rada Nadzorcza PWIK Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

ogłoszenie o naborze

Burmistrz Wąsosza ogłasza konkursy na stanowiska :

ulotka ministerstwa

W związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, przekazujemy materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla uchodźców z Ukrainy.

baner instytucji wdrazającej program

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.