informacja o naborze

Informujemy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich

informacja o naborze

Informujemy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wąsosza

Informacja WKU o naborze

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie informuje o prowadzonym naborze do służby przygotowawczej.

informacja o naborze

Informujemy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich

logo DUW

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.