informacja o naborze

Informujemy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich

Pobierz informację o wyniku naboru na wolne stanowisko