plakat PUP

Informacja o naborze na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.