plakat dot. spotkania
Doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają na dzień doradczy dot. pracy sezonowej.
Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE wiedzy na temat przysługujących im praw pracowniczych podczas pracy za granicą w UE/EFTA.
Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. pracy: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
 
W Polsce kampania będzie prowadzona przede wszystkim poprzez sieć EURES – aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej EURES : https://eures.praca.gov.pl