ikonka covid

Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu oraz Klubu Dziecięcego w Wąsoszu, zamknięcie placówek ulega przedłużeniu od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r.

 

ikona covid

Burmistrz Wąsosza - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, a także ich rodzin oraz personelu placówek, jak i wszystkich mieszkańców gminy - po konsultacji z dyrektorami jednostek oświatowych podjął decyzję o tym, że klub dziecięcy, przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Wąsosz pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

plakat informacyjny

Przekazujemy informację o planowanym rozpoczęciu kursów unijnych w ramach projektu „Język obcy szansa na lepsze zatrudnienie! Edycja druga” nr RPDS.10.03.00-02-0046/17 z języka angielskiego i niemieckiego.

sprzęt z projektu

Informujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła" organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

logo projektu

7 kwietnia 2020 r. Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Rodzewicz podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego w kwocie 60.000,00 zł