Burmistrz Wąsosza - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, a także ich rodzin oraz personelu placówek, jak i wszystkich mieszkańców gminy - po konsultacji z dyrektorami jednostek oświatowych podjął decyzję o tym, że klub dziecięcy, przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Wąsosz pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

 

Zdrowie mieszkańców jest wartością nadrzędną tym bardziej, że na dzień dzisiejszy brak jest szczegółowych wytycznych w sprawie reżimu sanitarnego dla w/w placówek - m.in. nie określono zasad zachowania odległości między dziećmi, spożywania posiłków, organizacji zajęć czy procedury odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa u opiekunów dziecka itp.