logotyp informacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

nagrodzeni stypendyści

Dzisiaj miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Wąsosza.

logotyp informacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza na  webinarium CEDUR dla dla seniorów.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

logotyp postępowania

Informujemy, że w związku z oszczędnościami środków w ramach powierzonego nam Grantu, powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uruchamiamy nabór – rekrutację dodatkową wniosków w programie „Cyfrowa Gmina” wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.