16 października 2020 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty wraz z panem Wojewodą złożyli życzenia oraz wręczyli odznaczenia resortowe wyróżnionym pracownikom szkół.

 

Wiele ciepłych słów oraz podziękowań popłynęło w stronę nagrodzonych nauczycieli. W uroczystości brały udział trzy nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, które zostały odznaczone Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę: pani mgr Kazimiera Ślusarek, pani mgr Urszula Góralczyk oraz pani mgr Elżbieta Klisowska.
Serdeczne gratulacje i słowa uznania dla wyróżnionych pań nauczycielek.

JM