logo erasmus+

Starania Zespołu Szkół w Wąsoszu przyniosły następne efekty w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej na międzynarodową współpracę szkół w ramach projektów Erasmus.

 

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 57 387 euro (ok. 258 000 zł) na realizację kolejnych dwóch projektów.

Projekt 1 . „Nasze hasło to umiejętności 21 wieku” –  partnerami oprócz ZS w Wąsoszu są szkoły z  Austrii, Łotwy, Węgier, Włoch i Turcji. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania nauczycieli i uczniów umiejętnościami XXI wieku oraz odniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz znajomości języków obcych. Czas realizacji projektu to 01.09.2020 – 31.08.2022.

Projekt 2. „ Niech to brzmi dopóki wszyscy nie usłyszą” -  partnerami oprócz ZS w Wąsoszu są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Macedonii, Włoch i Turcji. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania nauczycieli i uczniów muzyką i tańcem. Również   podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz znajomości języków obcych. Także  zwiększenie umiejętności pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku nauczycieli i uczniów.  Czas realizacji projektu to 01.09.2020 – 31.08.2022.
Link do strony projektu:https://letitsound6.wixsite.com/erasmusk2

Tym samym w  roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Wąsoszu są realizowane 3 projekty  Erasmus+ współfinansowane przez Unię Europejską w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne  - współpraca  szkół.  Projekt “ Obchody wydarzeń ekologicznych o znaczeniu europejskim i międzynarodowym” - został wydłużony do 31.08.2022r. wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i  w Europie. Celem tego  projektu jest pokazanie  uczniom, jak świętować wydarzenia ekologiczne o znaczeniu europejskim i światowym. Link do strony projektu: Erasmus+ (google.com)

Obecnie Zespół Szkół w Wąsoszu złożył wniosek o Akredytację Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027, która jest europejskim certyfikatem jakości pracy szkoły i tym samym biletem  wstępu do szerokiej, międzynarodowej współpracy szkół.

Akredytacja umożliwi udział dużej grupie nauczycieli i uczniów  w rożnego rodzaju zajęciach na terenie całej Europy.

AB