30 czerwca 2020 r. słuchacze SUTW Wąsosz wzięli udział w pierwszym spotkaniu w ramach projektu "E-Senior".

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.