PWiK - Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej oraz remontem przyłączy wodociągowych - na odcinku miasta Wąsosza pomiędzy Orlą i Baryczą - aż do zakończenia wyżej wymienionych prac mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.