Lista odmian zalecanych do uprawy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przedstawia listę odmian zalecanych do uprawy na terenie dolnego śląska na rok 2018.