Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku za rok 2023.


Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla posiadaczy przydomowych kompostowników, którzy korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Wąsosz w 2023 roku w związku z zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

 

Ankietę można pobrać ze strony internetowej gminy [Pobierz] lub w wersji papierowej w Urzędzie pok. 20. Wypełnioną i podpisaną ankietę za rok 2023 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024.