Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Od listopada 2018 r. Gmina Wąsosz realizuje projekt „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

podpisanie umowy w sprawie LO

28 lutego 2019 roku Gmina Wąsosz zawarła z Powiatem Górowskim porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz publicznego liceum ogólnokształcącego.

GraduatON

Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!

logo konkursu językowego

Julia Grebenstein - uczennica klasy 8c Publicznej Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Wąsoszu została laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”, osiągając 5 miejsce.

informacja o konkursie o tematyce wyborczej