Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Wąsosz, których rodzice zakwalifikowali się do programu, już od 25 lipca 2022r. otrzymają sprzęt.

Na podpisywanie umów prosimy umawiać się telefonicznie (65 5437880 - sekretariat Urzędu Miejskiego Wąsosza).

Prosimy nie przychodzić bez określonego terminu.


Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

 

 

was 280622 001