uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego

24 sierpnia br. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.Do Urzędu Miejskiego Wąsosza w terminie do 30 czerwca 2022 r. wpłynęły 4 wnioski od nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz, z prośbą o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu w określonym terminie i godzinie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Wąsosza i w/w egzaminy zdali.

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego odbyła się w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Szkaradek, Annie Matuszewskiej, Agacie Nastyn i Paulinie Sabat wręczył Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź. Serdecznie gratulujemy!