Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

W trosce o BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE ROLNYM – prawo do odszkodowania
Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

5 października 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wizytacje gospodarstw podczas prac żniwnych

KRUS i PIP podsumowują wizytacje gospodarstw podczas prac żniwnych…

Bezpieczeństwo podczas wakacji
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wskazująca zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń podczas prac polowych, usytuowania stert i stogów, co powinno zaowocować mniejszą ilością pożarów oraz mniejszą liczbą nałożonych mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie.

Bezpieczne żniwa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Górze oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy jako co roku realizuje zadania zwiększające bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym.