infografika

Zarządzenie nr 888/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.

delegacja pod obeliskiem

10 kwietnia 2023 r., w celu upamiętnienia 13 rocznicy katastrofy smoleńskiej, Burmistrz Wąsosza - Paweł Niedźwiedź i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza - Tomasz Skibniewski złożyli kwiaty pod obeliskiem na wąsoskim rynku, oddając hołd ofiarom katastrofy.

logotyp informacji

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Górowskiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Powiatu Górowskiego, położonej w m. Kowalowo, gmina Wąsosz.

Wielkanocne życzenia

Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!