Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.

 

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 23.08.2022 r. do 21.09.2022 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

- na stronie internetowej Gminy Wąsosz: www.wasosz.eu

- na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.wasosz.eu

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz (pokój nr 18)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

- bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/8r2KRHfPaH

3. Spotkania konsultacyjnego w formie stacjonarnej z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 06.09.2022 r. roku o godz. 16:00 w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu (ul. Zacisze 10D).

Uwagi do projektu uchwały można składać do 21.09.2022 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Wąsosz.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wasosz.eu/ i stronie www.wasosz.eu oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz:

  • projekt Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz,
  • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąsosz.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wasosz.eu
  • na stronie internetowej www.wasosz.eu
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz,
  • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Wąsosz, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.waszosz.eu.

 

was obw ks