Wszystkie osoby opłacające podatek od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej proszone są o kontakt do dnia 12 kwietnia 2019r. z referatem finansowym – podatki pokój nr 10,

 

celem aktualizacji powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Osoby do kontaktu:
1. Małgorzata Grabowska
2. Agnieszka Nowicka-Plichta
nr telefonu: 65 543 78 80, 65 543 78 50 wew. 23.

Podstawowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości