Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie Grantobiorców wskazanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu, którzy otrzymali pozytywny wynik audytu energetycznego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" II nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.

 

Termin podpisania Umowy o powierzenie grantu zostanie ustalony z Grantobiorcą telefonicznie.

Pobierz zestawienie

was 120321 01