Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 6 lutego 2018r w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wąsosza, która została zwołana na wniosek Burmistrza Wąsosza.

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 6 lutego 2018r o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej Wąsosza odbyło się  dnia 25 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza .

Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

Dnia 25 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.