20.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza  odbyła się I sesja Rady Miejskiej Wąsosza kadencji 2018-2023, którą zgodnie z prawem zwołał Komisarz Wyborczy we Wrocławiu.

 

Sesja rozpoczęła się odsłuchaniem hymnu państwowego,  a otwarcia sesji dokonał  najstarszy radny Zbigniew Lasak.

Następnie p. Bogusława Lorenc przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  wraz z p. Anetą Oczek Wiceprzewodniczącą Komisji Wyborczej  wręczyły  radnym zaświadczenia o wyborze . Potem  prowadzący obrady odczytał rotę ślubowania i wszyscy radni kolejno złożyli ślubowanie, które uprawnia do wykonywania mandatu radnego.

W  dalszej  części sesji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej Wąsosza w kadencji 2018-2023 wybrany został radny Wiesław Stolicki.

Następnie p. Zbigniew Lasak przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady. Wybrany Przewodniczący zwrócił się do rady o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego punktu a mianowicie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.

 Następnie p. Aneta Oczek - Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  wspólnie z p. Bogusławą Lorenc - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyły zaświadczenie o wyborze dla p. Pawła Niedźwiedzia  Burmistrza Wąsosza, który następnie złożył ślubowanie  i tym samym objął obowiązki Burmistrza.

W imieniu Rady Miejskiej p. Wiesław Stolicki – przewodniczący  Rady wręczył kwiaty dla Burmistrza.

W tym momencie Burmistrz Wąsosza podziękował  mieszkańcom za wybór i powierzone zaufanie, deklarował działania by mieszkańcy poczuli  dobrą zmianę w Wąsoszu. Wstępnie omówił najważniejsze cele do zrealizowania licząc na współpracę z Radą dla dobra  i rozwoju gminy.

W kolejnym punkcie porządku przystąpiono do wyboru  dwóch Wiceprzewodniczących Rady. W wyniku  głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady na  kadencję 2018-2023 wybrani zostali radny Tomasz Skibniewski  i radny Dariusz Ptak.

Na zakończenie sesji  Przewodniczący Rady zwołał  II sesję Rady Miejskiej Wąsosza na dzień 30 listopada 2018r o godz. 10.00, a następnie zamknął obrady.

KSZ