Sesja RM

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu zwołał w dniu 20 listopada 2018r o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Wąsosza I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej Wąsosza na kadencję 2018 -2023 .

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji
  2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
  6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  7. Zakończenie obrad.