Sesja RM

II SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz.
  5. Wybór Komisji Stałych Rady  i ustalenie składów osobowych.
  6. Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych.
  7. Informacje Przewodniczącego Rady.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.