Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.7125.07.2021.2022 - Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 35 przy ul. Św. Jana Pawła II w obrębie miasta Wąsosz