Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.7125.15.2021.2022 - Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 18a w miejscowości Wąsosz