plakat konsultacji

Złóż projekt w BUDŻECIE OBYWATELSKIM! Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania w proces decydowania o lokalnych wydatkach inwestycyjnych naszej gminy!


Dla przypomnienia, budżet obywatelski, zwany inaczej partycypacyjnym, to sposób ustalania wydatków gminy przy bezpośrednim udziale mieszkańców.

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 w gminie Wąsosz przeznaczona zostanie kwota - w wysokości 150 tys. zł. Projekty inwestycyjne będą mogły dotyczyć każdej dziedziny życia mieszkańców. Mogą to być np. projekty budowlane, remontowe, upiększające jak np. chodniki, drogi, place zabaw, siłownie zewnętrzne, murale, tereny zielone. Projekty będą musiały być zgodne z prawem, mieścić się w granicach zadań własnych gminy oraz powinny być zlokalizowane na terenie gminy Wąsosz. Zgłoszony projekt musi być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców oraz możliwy do realizacji w trakcie roku budżetowego 2021.

Projekt na odpowiednim formularzu zgłosić może każdy mieszkaniec gminy Wąsosz, który ukończył 18 r. ż.

 

Gdzie znaleźć formularze?

Formularz zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia składany jako propozycja zadania do BO 2021 w Gminie Wąsosz do pobrania i wydruku są dostępne tutaj. W formie papierowej można je otrzymać także w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Plac Wolności 17, pok. nr 20 w godzinach urzędowania.

 

Jak dostarczyć wniosek?

Wnioski należy składać od 1 do 30 września 2020r. w następujący sposób:

  • w formie papierowej wraz z listą poparcia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17 w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;

  • w formie elektronicznej wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony wniosek w formie skanu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu

 

Szczegóły realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wąsosz na 2021 r. określa Uchwala Nr XXIII/153/20 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 lipca 2020r. (do pobrania). Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 65/543-78-50.

Weź udział i złóż wniosek! Czas na Twoje pomysły!

strona startowa ankiety

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przeprowadzana jest w związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi

logo dyskusji

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 upływa termin na składanie pisemnych zgłoszeń mieszkańców gminy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wąsosz za 2019 r”.

strona startowa ankiety

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która przeprowadzana jest w związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wąsosz.