logotyp konsultacji

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)

plakat o BO 2024

Prezentujemy bazę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.

infografika

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wąsosz.

plakat informujący o procedurze Budzetu Obywatelskiego

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz!

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.