plakat BO 2021

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wąsosz! Zgłoś projekt i miej wpływ na rozwój naszego regionu.

baner projektu

Szanowni Państwo! Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej dla Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Wąsosza przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsosz z Organizacjami Pozarządowymi

logo straż

Przekazujemy komunikat Rzecznika Prasowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:

ikona konsultacji

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.