W miejscowościach Kowalowo i Zbaków Górny trwa rozbudowa świetlic wiejskich.

W ramach rozbudowy do obu świetlic zostaną dobudowane pomieszczenia spełniające funkcję zaplecza kuchennego i sanitarnego. Inwestycja ma na celu stworzenie lepszych warunków do organizacji spotkań mieszkańców, zajęć kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez okolicznościowych.

Wykonawcą robót jest firma „Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota”. Koszt rozbudowy jednej świetlicy wynosi 29 400 zł brutto, co daje łączną sumę 58 800 zł. Zakończenie robót nastąpi w dniu 30.07.2017 r.