Droga w Ługach dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Ługi” został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie w wysokości 189 000 zł, przy czym wartość inwestycji wyniosła 315 449,88 zł. W ramach zadania wykonano 900 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej.
W przyszłym roku planuje się drugi etap inwestycji, który obejmie kolejny odcinek o długości 830 m.
Nowa droga ułatwia mieszkańcom Ługów dojazd do gruntów rolnych oraz posesji.