W miejscowości Ługi, na działce nr 294, trwa drugi etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadania „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Ługach - etap I” i polega na wykonaniu drogi o pełnej konstrukcji z nawierzchnią asfaltową o długości 830 m.

Wykonawcą jest firma „Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 249 076,97 zł. Gmina Wąsosz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 174 300 zł, który został rozpatrzony pozytywnie.