tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

Kwota dofinansowania: 1 905 629,50 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku