Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach inwestycji „Amfiteatr odNowa”.


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne była firma: PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki.
Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wąsosz na rok 2022.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię wokół budynku, sceny oraz na widowni. Ponadto wymieniono ławki na widowni oraz wykonano nowe palenisko. Zadanie polegało również na montażu stacji naprawy rowerów, stojaków na rowery, koszy, ławostołów.