tablica informacyjna projektu

Gminie Wąsosz przyznano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

Kwota dofinansowania: 50 122,50 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu

(dokumentacja)