Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska".


Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne było: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość robót: 1 013 249,70 zł brutto.
Wartość inwestycji obejmująca roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjną wynosi:1 020 880,68 zł.
Gmina Wąsosz na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50%.

 

was 061222 01

was 061222 01