banner ogranizatora

Informujemy, że Gmina Wąsosz znalazła się na liście inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja pilotażowa 2022.


Zadanie pn. "Remont kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w miejscowości Wąsosz" znajduje na przedmiotowej liście, z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 191 504,48 zł.