Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Wąsosz".


Była to największa inwestycja drogowa w bieżącym roku.
W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano niżej wymienione odcinki dróg:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120157 D w miejscowości Chocieborowice, o długości około 900 mb.
Przebudowa drogi gminnej nr 120217 D relacji Baranowice - Kowalowo na odcinku Baranowice - Czeladź Wielka, o długości około 1,6 km.
Przebudowa drogi gminnej relacji Świniary - Borowna, o długości około 3,8 km.

Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne było: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów.
Wartość: 8 483 007,32 zł brutto.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 8 058 856,95 zł.
Wkład własny Gminy Wąsosz to 5% wartości inwestycji.

W ramach zadania wykonane zostały m. in. następujące prace: roboty pomiarowe, karczowanie pni i krzaków, rozbiórka elementów dróg, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, roboty ziemne związane z kanalizacją deszczową, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z kostki brukowej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, nawierzchnia z betonu asfaltowego, podbudowa z betonu cementowego, oznakowanie pionowe i poziome, rekultywacja istniejących rowów, oczyszczenie przepustów, roboty wykończeniowe.

 

was 061222 04

was 061222 04

was 061222 04

was 061222 04