Oczyszczalnia ścieków

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Wąsoszu odbyła się 23 października 2009 roku. Kamień węgielny pod budowę tego obiektu został wmurowany we wrześniu 2007 roku.

Inwestycja, która została sfinansowana w niemal 94 proc. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest jednym z największych projektów w całym powiecie górowskim (wartość całkowita inwestycji wyniosła około 7 544 000 zł).

Oczyszczalnia ścieków w Wąsoszu jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną o przepustowości 600 m3 na dobę z możliwością rozbudowy do 1200 m3 na dobę. Nowoczesny obiekt obsługiwać ma miasto Wąsosz oraz okoliczne miejscowości – łącznie około 3 500 ludzi – w pierwszym etapie.
Przy całkowitym obciążeniu instalacji oczyszczalnia obsłuży całą gminę Wąsosz (ok. 7 800 mieszkańców) oraz dodatkowo zakontraktowane ścieki dowożone.
Zastosowana w niej technologia wtórnej denitryfikacji osadu jest nowatorska i bardzo wydajna – pozwala oczyścić ścieki ze związków fosforu bez podczyszczania chemicznego.

Cały obiekt składa się z części technologicznej oraz socjalno – biurowej i jest obecnie siedzibą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.