Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.08.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

- udział 640/2556 części w działce zabudowanej nr 51 KW nr LE1G/00079697/7, obręb Bartków (bezprzetargowo) <Pobierz>